Tübitak Teknoloji Ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın belirlediği destek programları çerçevesinde, destek onayı almış projelerin “YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK RAPORUNUN (AGY500) HAZIRLANMASI” işi şirketimiz tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
 
 
Şirketimiz, destek yararlanıcıları tarafından hazırlanması gereken “mali”rapor” sürecinde gereken tüm danışmanlık hizmetlerini sunacak bilgi ve birikime sahiptir.