Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri 
 
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
 
 
1.Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri:
 
Kurumlar Vergisi tasdik hizmetlerimiz alanında uzman deneyimli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. KV tasdik hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır. 
 
Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi 
 
Kurumlar vergisi matrahının vergi mevzuata uygunluğunun tespiti 
 
Periyodik denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi 
 
Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü 
 
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin vergi mevzuatına uygunluğunun kontrolü yapılarak tasdik edilmesi 
 
Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi 
 
2. Diger Tasdik Hizmetleri 
 
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği 
 
Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği 
 
KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği 
 
Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği 
 
Sermayenin Ödendiğinin Tespiti 
 
Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti 
 
Özel Amaçlı Tesbit ve Tasdik İşlemleri